Saltar a continguts

EC Pla de l'Estany

Navegació

Menú principal

TAULA SOSTENIBILITAT

La Taula de Sostenibilitat es va constituir el 6 de desembre de 2020 com a resposta al compromís adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en la Declaració d'Emergència Climàtica a Banyoles, de crear una comissió mixta que definís un Pla d'Execució dels diferents punts explicitats en la Declaració i en fes el seguiment i l'avaluació. En la primera reunió, es va decidir anomenar aquesta comissió: TAULA DE SOSTENIBILITAT.

En aquest apartat hi anirem publicant les actes de les reunions de la Taula de Sostenibilitat i també, mentre no disposéssim de l'acta oficial, els nostres resums del tractat a les reunions

Acta
Reunió núm 1 celebrada el 06-12-20

Acta de la primera reunió de la Taula, amb el següent ordre del dia

1. Constitució de la comissió de sostenibilitat
2. Actuacions vigents a la ciutat en relació a sostenibilitat
3. Noves propostes d'actuació
4. Acords i calendari
5. Torn obert de paraula

Acta núm. 1  (pdf 271.26KB)
Resum fet per la Plataforma
Resum de la 4ª reunió de la Taula

El 15 de desembre de 2021 s'ha celebrat la 4ª reunió de la Taula amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació de l'acta de la reunió anterior
2- Campanya Mercat
3- Licitació del nou contracte de recollida de residus
4- Llei de Parcs Fotovoltaics
5- Fons Next Generation
6- Ordenances fiscals
7- Seguiment de temes varis
8- Assumptes sobrevinguts
9- Precs i preguntes

Resum de la 4ª reunió  (pdf 135.92KB)
Resum fet per la Plataforma
Resum de la 3ª reunió de la Taula

El 16 de juny de 2021 s'ha celebrat la 3ª reunió de la Taula amb el següent ordre del dia:

1- Reducció de les bosses de mercat. Estat de les converses i planificació d'actuacions.
2- Programa GIDOMUS de rehabilitació sostenible d'edificis antics.
3- Estudi i propostes de implantar comunitats energètiques locals
4- Optimització de la caldera de biomassa de l'escola Mn Baldiri Reixach (la Vila)
5- Estudi de possibles ampliacions de calderes de biomassa en edificis municipals
6- Estudi per a l'optimització de l'enllumenat públic
7- Nova ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal
8- Temes sobrevinguts
9- Precs i preguntes

En tant esperem l'acta, la Plataforma ha fet un resum dels punts tractats (en no sent l'acta aprovada, alguna informació podria no ser prou precisa)

Resum de la 3ª reunió  (pdf 429.88KB)
Resum fet per la Plataforma
Resum de la 2ª reunió de la Taula

El 10 de març de 2021 s'ha celebrat la 2ª reunió de la Taula amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior
2. Incorporació de la plataforma Mou-te en bici a la taula de sostenibilitat.
3. Adhesió al projecte SDDR
4. Adhesió al servei d'assessorament de la Diputació de Girona per la redacció de projectes en el marc de la sostenibilitat i l'eficiència energètica
5. Informació de l'estar del plec de clàusules per la gestió de residus
6. Informació de l'esborrany de l'ordenança per la regulació de patinets eléctrics
7.Temes sobrevinguts
8. Precs i preguntes

En tant esperem l'acta, la Plataforma ha fet un resum dels punts tractats (en no sent l'acta aprovada, alguna informació podria no ser prou precisa)

Resum de la 2ª reunió  (pdf 186.80KB)