Saltar a continguts

EC Pla de l'Estany

Navegació

Menú principal

TAULA SOSTENIBILITAT

La Taula de Sostenibilitat es va constituir el 6 de desembre de 2020 com a resposta al compromís adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en la Declaració d'Emergència Climàtica a Banyoles, de crear una comissió mixta que definís un Pla d'Execució dels diferents punts explicitats en la Declaració i en fes el seguiment i l'avaluació. En la primera reunió, es va decidir anomenar aquesta comissió: TAULA DE SOSTENIBILITAT.

En aquest apartat hi anirem publicant les actes de les reunions de la Taula de Sostenibilitat i també, mentre no disposéssim de l'acta oficial, els nostres resums del tractat a les reunions

Acta
Reunió núm 1 celebrada el 06-12-20

Acta de la primera reunió de la Taula, amb el següent ordre del dia

1. Constitució de la comissió de sostenibilitat
2. Actuacions vigents a la ciutat en relació a sostenibilitat
3. Noves propostes d'actuació
4. Acords i calendari
5. Torn obert de paraula

Acta núm. 1  (pdf 271.26KB)
Resum fet per la Plataforma
Resum de la 2ona reunió de la Taula

El 10 de març de 2021 s'ha celebrat la 2ona reunió de la Taula amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior
2. Incorporació de la plataforma Mou-te en bici a la taula de sostenibilitat.
3. Adhesió al projecte SDDR
4. Adhesió al servei d'assessorament de la Diputació de Girona per la redacció de projectes en el marc de la sostenibilitat i l'eficiència energètica
5. Informació de l'estar del plec de clàusules per la gestió de residus
6. Informació de l'esborrany de l'ordenança per la regulació de patinets eléctrics
7.Temes sobrevinguts
8. Precs i preguntes

En tant esperem l'acta, la Plataforma ha fet un resum dels punts tractats (en no sent l'acta aprovada, alguna informació podria no se prou precisa)

Resum de la reunió  (pdf 186.80KB)